Stowarzyszenie Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie powstało w dniu 28.09.2007 z inicjatywy osób związanych z legionowskim środowiskiem sportowym. Od początku swojej działalności głównym celem Stowarzyszenia jest popularyzacja sportu w wydaniu amatorskim. Corocznie w organizowanych przez Stowarzyszenie rozgrywkach bierze udział ponad 1.000 osób, zarówno mieszkańców Legionowa jak i powiatów sąsiednich.

Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego w dniu 08.12.2008r. Od tego momentu możliwe jest przekazanie 1% podatku na jego rzecz. Wszystkie środki otrzymane przez Stowarzyszenie z tytułu 1% przeznaczone są na rzecz organizowanych imprez sportowych. Z otrzymanych środków dofinansowywane jest udział drużyn w rozgrywkach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Najpopularniejszą imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie jest Legionowska Liga Szóstek Piłkarskich. Pierwsza edycja rozgrywek odbyła się w 1995 roku i wzięło w niej udział 20 zespołów. W sezonie 2004 akces do udziału w rozgrywkach zgłosiły 62 drużyny. W bieżącym roku w Legionowskiej Lidze Szóstek Piłkarskich udział biorą 44 zespoły podzielone na 4 ligi.